सूचना

यस पेजमा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्रीहरु प्रकाशकको अनुमति बिना पूर्ण वा आंसिक प्रति कपि गर्न, वा अन्य कुनै पेजमा प्रकाशित गर्न पाइने छैन । यदि कोही कसैले त्यसो गरेको पाईएमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार विरुद्द हुनेछ र कानुनतः दण्डनिय हुनेछ ।

Monday, February 17, 2014

Rhododendron...The national flower of Nepal.

Rhododendron is he national flower of Nepal. These photos were taken in Lwang Ghalel, Koleli, Kaski last year when I was in Nepal. Lwang Ghalel is located at 20 kms. of northern side of Pokhara. We can find a lot of Rhododendron flowers during winter season, specially in December/January to March/April

No comments:

Post a Comment