सूचना

यस पेजमा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्रीहरु प्रकाशकको अनुमति बिना पूर्ण वा आंसिक प्रति कपि गर्न, वा अन्य कुनै पेजमा प्रकाशित गर्न पाइने छैन । यदि कोही कसैले त्यसो गरेको पाईएमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार विरुद्द हुनेछ र कानुनतः दण्डनिय हुनेछ ।

Tuesday, November 7, 2017

Black Cardamom (Elaichi) hunting in Koleli ( With Video)

Elaichi (Black Cardamom) is one of the famous crops. It is planted hilly area of Nepal. It's called black gold of Nepal. You can get a bit information about it by watching this video.

No comments:

Post a Comment