सूचना

यस पेजमा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्रीहरु प्रकाशकको अनुमति बिना पूर्ण वा आंसिक प्रति कपि गर्न, वा अन्य कुनै पेजमा प्रकाशित गर्न पाइने छैन । यदि कोही कसैले त्यसो गरेको पाईएमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार विरुद्द हुनेछ र कानुनतः दण्डनिय हुनेछ ।

Wednesday, August 29, 2012

Joyful journey by bus through water (Video)

It was happened just 2 days back in a beautiful village of Nepal. The bus was coming from Lwang Ghalel and crossing the Idi river near Mardi dobilla of Bhindabari Dhital kaski. You may see it in this video.