सूचना

यस पेजमा प्रकाशित कुनैपनि सामाग्रीहरु प्रकाशकको अनुमति बिना पूर्ण वा आंसिक प्रति कपि गर्न, वा अन्य कुनै पेजमा प्रकाशित गर्न पाइने छैन । यदि कोही कसैले त्यसो गरेको पाईएमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार विरुद्द हुनेछ र कानुनतः दण्डनिय हुनेछ ।

Wednesday, August 29, 2012

Joyful journey by bus through water (Video)

It was happened just 2 days back in a beautiful village of Nepal. The bus was coming from Lwang Ghalel and crossing the Idi river near Mardi dobilla of Bhindabari Dhital kaski. You may see it in this video.

No comments:

Post a Comment